Born: Abt 1590, Noordwijkerhout

Died: Bef 1683

Married: Jannetje Cornelisdr Outgen

Children:

Father: Cornelis Cornelisz Houckman | van der Spek

Mother: Trijntje Jansdr

Born: Abt 1635

Died: Bef 1742, Noordwijkerhout

Married: Abt 1680, Maartje Maartens van der Poel

Children:

Father: Cornelis Cornelisz van der Speck | Hoekman

Mother: Jannetje Cornelisdr Outgen

Born: Abt 1540, Rijswijk, ZH

Died: 28 Feb 1635, Wassenaar

Buried: 28 Feb 1635, Wassenaar

huwelijk: 1NOTE:In Ons Voorgeslacht 639 (1982) Geeft drs. J.F. Jacobs zijn reactie:

url: www.geocities.com/waarsenburg/gennopics/

url: home.wanadoo.nl/martinvandervelden/

Married 1: Cornelis Jansz van Voorburch

Married 2: Abt 1565, Claes Pietersz. (van der) Lubbe

Children:

Father: Jan Claeszn van der Speck | Verspeck

Mother: Katerijn | Katrijn Dircxs(s)dr

Sources:

  1. http://gw0.geneanet.org/index.php3?b=dragonladys&lang=nl;p=dirckgen+jansdr;n=n

Born: Abt 1500, Rijswijk, ZH

Died: Abt 1556

overleden: tussen 1555 en 1558 of ca 1582

Married: Katerijn | Katrijn Dircxs(s)dr

Children:

Father: Claes Willemszn van der Speck

Mother: N.N.

Born: Abt 1510, Rijswijk, ZH

Died: Abt 1570, Rijswijk, ZH

Occupation: bouwman, te Rijswijk

Toelichting: Hij is één van de weinigen die geen enkel openbaar ambt bekleed heeft. In het kohier van de verkopingen van de tienden, over de jaren 1561 tot 1580, komt hij, tot aan zijn overlijden, regelmatig voor. In 1562koopthij zelfs het gewas van de boomgaarden van de Heer van Rijswijk, voor de, voor die tijd, aanzienlijke som van 70 pond. Hij heeft een woonhuis en 7 morgen land [oude oppervlaktes] van zichzelf, daarnaast pachthijeen bescheiden oppervlakte van 10 morgen, waarboven in 1558 en 1562 nog 1½ morgen teelland. Op 22 januari 1564 koopt hij de kinderen uit zijn eerste huwelijk uit, de oudste drie zijn dan mondig. In die akte neemthijop zich, de ongehuwde kinderen te eten en te drinken te geven, te kleden en te schoeien, "die meijskens te leeren naijen ende school te gaan als dat behoore nae sijne staat; des gelijkcs de knechtgens meede teleerenlesen ende scrijven" Dit alles geeft een aanduiding van het aanzien van de familie. Aan het onderhoud en de opvoeding zal hij 300 pond ten koste leggen. Bovendien zal hij, als de kinderen "tot haeren mondigenstaet"gekomen zijn, voor de jongens 20 en voor de meisjes 18 jaar, aan elk 24 pond uitkeren. Als ze echter van huys gaan en trouwen zal hij elk nog eens 18 Karolus Guldens betalen "tot haeren bruytstuk". Verder is ernogde curieuze bepaling opgenomen, dat zo enig van de kinderen "sieck ofte cranck" worden, zowel die buitenshuis dienen, als die nog binnenshuis zijn, recht zullen hebben op "de cost en een bedde binnen 's vaedershuys".Tenslotteis er nog bepaald, dat Paulus gehouden is eenmaal per jaar een "jaargetyt" te houden voor de ziele van Aryaentje Dircxdr. zaliger, hij zal al zijn kinderen dan "een eerlicke maeltyt" geven, met eentonnebiers van twee gulden daarby "uuyt te drincken tot opten bodem toe"

Married 1: Abt 1540, Aryaentje Dircxdr

Children:

Married 2: Abt 1565, Aeltjen Aryensdr

Children:

Father: Claes Willemszn van der Speck

Mother: N.N.

Died: Aft 19 dec 1433

url: home.wanadoo.nl/martinvandervelden

Married: Pieter van Leyden

Father: Dirk Dirks (ii) de oude van der Specke

Mother: NN Willem Luutgardensdr

Born: Abt 1385, Rijswijk, ZH

Died: Bef 16 jun 1430, Rijswijk, ZH

Occupation: Leids poorter

Occupation: lid van de vierschaar van Kennemerland

overleden: tussen 1429 en 16 juni 1430.

Toelichting: Beleend met "die Specken" en twee morgen daarbij op 8 mei 1418. Hij was Leids poorter(1419), was aan Kabeljauwse zijde in 1419 betrokken bij ongeregeldheden in die stad. Maakte als man van Jan van Beieren metandereedelen op 11 september 1420 deel uit van de vierschaar van Kennermerland die te Haarlem vonniste. In 1424 vermeld onder de "welgeborenen" te Lisse, die hun krijgsdienst afkochten. Hij verkocht op 16 maart 1413eenhuis en erf aan de Breestraat in Leiden aan Jonge Heinric Harmanszn. voor een jaarlijkse rente van 10 Sch. met de houde.

url: home.wanadoo.nl/martinvandervelden

Married: Gielisdr? N.N.

Children:

Father: Dirk Dirks (ii) de oude van der Specke

Mother: NN Willem Luutgardensdr

Born: Abt 1360, Lisse

Died: Bef 8 may 1418, Rijswijk

Occupation: veehandelaar

overlijden: 1ovl. tussen feb. 1413 en 8 mei 1418 (Rek. Lei., I 254, Van Kan, 'Van der Speck', 419).

Toelichting: Geboren te Lisse circa 1355, overleden voor 8 mei 1418, bezitter van TerSpecke. Werd 4 juli 1378 Leids poorter, met Gheret Heerman als borg, voor 40 pond. Vermeld als schout van Lisse 12 jan.-29 nov. 1394, schepenvan Leiden 1394-95, 1395-96, burgemeester 1398-99, kerkmeester van de St.Pieterskerk 1400-1401. Aangesteld tot boter- en kaaskoper in de Friese oorlog 1398. Rentmeester van Kennemerland en Westfriesland sedert

url: home.wanadoo.nl/martinvandervelden

url: home.planet.nl/~fransang/genealog.html

functie: schout van Lisse, schepen en burgemeester van Leiden, kerkmeester van de St. Pieterskerk, rentmeester van Kennemerland en Westfriesland

Married: NN Willem Luutgardensdr

Children:

Father: Dirk Willems (i) van der Specke

Mother: Bartrarde Arntsdr Waterland | Waterlant

Sources:

  1. http://www.janvanhout.nl/pat/pat_fam/pat_1210-188.htm

Born: Abt 1330, Lisse

Died: 23 Oct 1372, Noordwijkerhout

Occupation: schout van Lisse, May 1353

Occupation: schepen van Haarlem, 9 Mar 1355

Occupation: schepen van Haarlem, 10 Feb 1356

Occupation: schout van Noordwijkerhout, 21 Jul 1357

overleden: 1371 - 24-10-1372

Toelichting: Dirck van der Specke was schout van Lisse, schepen van Haarlem, schout van Noordwijkerhout, schout van Haarlem. was bezitter van Ter Specke. Vermeld als schout van Lisse 01-05-1353, schepen van Haarlem op 9 maart1355en 10 februari 1356. Hij was op 21 juli 1357 schout van Noordwijkerhout. Hij werd op 22 november 1357 door de graaf aangesteld tot schout van Haarlem, op welk ambt hij de graaf 200 Franse schilden leende, die hijaanzijn voorganger Willem van Zaenden betaalde. Had reeds eerder banden met Haarlem: op 8 november 1346 werd Dirk, die toen gevangen zat in het Leidse Gravensteen, door Haarlemse poorters bevrijd. Op 05-03-1348tochttehij zijn vrouw aan de mindere helft van Ter Specke c. a. Hij werd na opdracht door zijn vader beleend met hoger genoemde 2 morgen land te Lisse. Na opdracht door Floris Symonsz van der Specke ontving hij op

url: home.planet.nl/~fransang/genealog.html

Married: Bef 5 mar 1348, Bartrarde Arntsdr Waterland | Waterlant

Children:

Father: Willem van der Specke

Mother: N.N.

Married: Andries Bal

Father: Dirk Dirks (ii) de oude van der Specke

Mother: NN Willem Luutgardensdr

Born: Bef 1428

Died: Bef 18 jun 1477

Occupation: baljuw van Noordwijk

Occupation: rentmeester van Teijlingen

Occupation: Leids poorter

url: home.wanadoo.nl/martinvandervelden/

Married: Kerstyne Willemsdr van Oegstgeest

Father: Dirk Dirks (iii) de jonge van der Specke

Mother: Gielisdr? N.N.

Born: Abt 1300, Lisse

Died: Aft 1344

Toelichting: 1Willem van der Specke woont in Lisse. Met zijn zoon Dirk wordt hij in 1333 / 1334 beboet wegens vechten. Hij verkocht met grafelijke toestemming op 19-10-1325 6 morgen leenland in het ambacht Alkemade ten vrijeigenaan Jan van Polanen. Hij droeg t.b.v. zijn zoon Dirk 2 morgen land te Lisse op aan de graaf (13-5-1329), vermeld als belender te Oegstgeest op 24-6-1331. Hij hield land in lijfhuur van de graaf te AbdissenbroekonderLisse in 1343 / 1344, mogelijk verwant aan Femmense van der Specken te Lisse en huurster van gras van de grafelijkheid in 1342 / 1343.

url: home.planet.nl/~fransang/genealog.html

url: nl.wikipedia.org/wiki/Van_der_Spek

url: www.geni.com/people/Willem-van-der-Specke/6000000017434252009

Married: N.N.

Children:

Sources:

  1. http://randstadcourant.nl/database/9682.htm

Born: Abt 1335, Rijswijk?

Died: Bef 29 dec 1399

Married 1: Alyt N.N.

Married 2: Jan Heinrixs

Father: Dirk Willems (i) van der Specke

Mother: Bartrarde Arntsdr Waterland | Waterlant

Born: Abt 1405

Died: Aft 24 oct 1475

url: home.wanadoo.nl/martinvandervelden/

Married: Vranck Pietersz

Children:

Father: Dirk Dirks (iii) de jonge van der Specke

Mother: Gielisdr? N.N.

Born: 27 Aug 1747, Delft, ZH

Died: Benthuizen

Married: Cornelia Cornelisse van den Dool

Father: Paulus Abrahamsz van der Spek

Mother: Maria Cornelisdr van Noort

Born: 1747

Died:

Father: Mees Abrahamsz van der Spek

Mother: Maartje Noordam

Died:

Married: Dirk van Ryn

Children:

Born: 13 Oct 1787, Pijnacker

Died: 25 Jul 1831, Vlaardingen

Married: 8 Jun 1810, Vlaardingen, Willem Pietersz Dijkshoorn

Children:

Father: Willem Paulusse van der Spek

Mother: Maria Leeflang

Baptised: 26 Feb 1718, Den Haag

Died:

Buried: 16 Jul 1786, Den Haag [Eickenduijnen]

Married: 23 Apr 1741, Den Haag, Barbara Ariens Leeuwen

Children:

Father: Maarten Adriaanse van der Spek

Mother: Cornelia Jansdr van der Arend

Born: 8 Nov 1944, Amsterdam

Died: 17 Aug 1994

Married: Adriana Johanna van Prooyen

Children:

Father: G.J. van der Spek

Mother: Wilhelmina Emma Waterreus

Born: Abt 1740

Died:

Married: Abt 1760, Martinus Ruijgrok

Children:

Died:

Married: Nicolaas Johannes Vollebregt

Born: 11 Apr 1823

Died: 26 Jun 1876, Den Haag

Father: Jacob van der Spek

Mother: Emerentia Hendrika de Graaf

Baptised: 6 Jan 1732, Delft, ZH

Died: Aft 1771

Married: 4 Apr 1756, Ary Rijlaarsdam

Father: Abraham Paulus | Abraham Pouwels Verspeck | van der Spek

Mother: Trijntje Jansdr van der Hoeven

Born: 29 Feb 1764, Ruiven

Baptised: 4 Mar 1764, Delft, ZH

Died: 1 Jan 1828, Ruiven

Married 1: Arij Hoogervorst

Married 2: Maarten Breedveld

Father: Paulus Abrahamsz van der Spek

Mother: Maria Willems de Bruin

Married: Marie Annette Leliveld

Father: Hendrik van der Spek

Mother: Elisabeth Maria van Pieterson

Died:

Married: Claas Joppen van Nierop

Children:

Father: Cornelis Bastiaans van der Spek

Mother: Willemina Ariens Kooy

Born: 14 Nov 1812, Moerkapelle

Baptised: 16 Nov 1812, Moerkapelle

Died: 13 Apr 1892, Moerkapelle

Married: 28 Mar 1839, Moerkapelle, Jannigje den Hertog

Children:

Father: Jacob Janse van der Spek

Mother: Gerritje van Spronsen

Married: Helena van der Voort

Children:

Born: 24 Aug 1906, Rotterdam

Baptised: 30 Sep 1906, Rotterdam

Died: 28 Jul 1944

Married 1: 2 Oct 1929, Rotterdam, Helena Wilhelmina Wytske van Amersfoort

Children:

Married 2: 30 Mar 1943, Rotterdam, Jannetje van der Velden

Father: Willem van der Spek

Mother: Ida Maria van Wingerden

Died: Bef 25 oct 1825

Married: Jo(h)annes van der Kroft

Children:

Father: Arij van der Spek

Mother: Helena van der Voort

Baptised: 9 Sep 1798, Loosduinen [RK]

Died: 17 Jan 1841, Loosduinen

Married: 4 Nov 1826, Loosduinen, Jacobus Rimmelzwaan

Children:

Father: Nicolaas van der Spek

Mother: Maria van 's-Gravenmade

Died:

Married: N.N.

Children:

Father: Alfred van der Spek

Mother: Adriana Johanna van Prooyen

Married: Roelof J. de Rijk

Children:

Father: Marcel van der Spek

Mother: Louisa C. de Bruin

Died:

Married: Heribertus van der Helm

Born: Abt 1769, Wateringen, ZH

Died: 9 Mar 1813, Kwartier Tedingerbroek (gem. Leidschendam)

Married: 11 Sep 1796, Stompwijk, Leonardus Groenewegen

Children:

Father: Pieter van der Spek

Mother: Marijtje Tetterode

Born: 4 Nov 1799

Died: 24 Mar 1856, Den Haag

Married: 3 Feb 1822, Loosduinen, Evert van der Valk

Father: Krijn Jacobsz van der Spek

Mother: Jannetje Bouwman

Born: 1908

Died: 10 Oct 1971, Delft

Father: Jacob van der Spek

Mother: Jacoba van der Heide

Baptised: 16 Sep 1738, Monster [RK]

Died:

Buried: 5 Jun 1809, Wateringen, ZH

Married: 4 May 1760, Rijswijk, ZH, Arij Willemsz de Brabander

Children:

Father: Jan Pouwelsz van der Speck

Mother: Cornelia Cornelisdr Noordermeer

Died:

Married: Arij van der Lelij

Children:

Baptised: 7 Jul 1697, Voorburg

Died: 20 May 1719, Den Haag

Father: Jacob van der Spek

Mother: Martijntje Ledegangh

Born: 6 Feb 1750, Delft, ZH

Died: 19 Apr 1817, Maasland, ZH

Married: Dingenaar van der Ende

Father: Jacob Abrahamsz van der Spek

Mother: Joanna Jansdr van der Kleij

Born: Nov 1761, Loosduinen

Baptised: 26 Nov 1761, Monster

Died: 30 Apr 1834, Den Haag

Married: 18 Nov 1787, Den Haag, Arnoldus [van] Bergen Henegouwen

Children:

Father: Cornelis Jansz van der Speck

Mother: Johanna Pieterse van Veen

Born: 1 Jun 1764, Berkel

Baptised: 24 Jun 1764, Berkel

Died: 8 Sep 1826, Hof van Delft

Married: 25 Apr 1784, Berkel, Willem Cornelisz Slootweg

Children:

Father: Jacob van der Spek

Mother: Anna Bruyns Groenheide

Born: 7 Feb 1790, Berkel

Died: 27 Aug 1822, Maasland, ZH

Married: 7 Nov 1812, 't Woudt, Jacob van der Kooy

Children:

Father: Jan Jacobse van der Spek

Mother: Maria Cornelisse de Hoog

Born: 5 Mar 1752, Maasland

Died: 23 Oct 1804, Maasland

Married: 17 May 1789, Zoetermeer, Jannetje Jans Westmaas

Father: Mees Abrahamsz van der Spek

Mother: Maartje Noordam

Born: 22 Apr 1753, Delft, ZH

Died:

Father: Paulus Abrahamsz van der Spek

Mother: Maria Cornelisdr van Noort

Born: Bef 1770, Hillegom

Died: 26 Feb 1805, Wassenaar

Married: 21 May 1791, Leiden, Wilhelmina van Paesen

Children:

Born: 2 Oct 1802, Loosduinen

Died: 15 Nov 1888, Loosduinen

Married: 31 May 1826, Loosduinen, Johanna Wiegleven

Children:

Father: Krijn Jacobsz van der Spek

Mother: Jannetje Bouwman

Born: 30 Jan 1837

Died: 20 Dec 1917, Den Haag

Occupation: schipper

Father: Jacob van der Spek

Mother: Emerentia Hendrika de Graaf

Born: 30 Apr 1841, Loosduinen

Died: 25 Jul 1918, Loosduinen

Occupation: arbeider

Married: 23 Jun 1867, Loosduinen, Magdalena de Munnik

Children:

Father: Cornelis van der Spek

Mother: Johanna Wiegleven

Born: 16 Jan 1875, Moerkapelle

Died:

Married: 18 Mar 1901, Benthuizen, Corstiana Bouwmeester

Father: Jacob van der Spek

Mother: Martijntje Verheul

Born: Abt 1660

Died:

Married: Abt 1685, Voorburg, Willemina Ariens Kooy

Children:

Father: Bastiaan van der Spek

Mother: N.N.

Baptised: 14 Sep 1753, Wassenaar [RK]

Died: 28 Mar 1834, Wassenaar

Married: 9 Feb 1777, Wassenaar, Grietje Dirksdr van Kempen

Children:

Father: Gerrit Jacobsz van der Spek

Mother: Marijtje Cornelisdr van der Clauw

Died:

Married: 11 Jul 1682, Stompwijk, Leentje Leendertsdr van der Meer

Children:

Father: Jacob Cornelisz van der Spek

Mother: Trijntje Jorisdr

Baptised: 30 Sep 1759, Delft

Died: 29 Jul 1816, Pijnacker

Occupation: bouwman

Married: Willemijntje Vroom

Father: Paulus Abrahamsz van der Spek

Mother: Maria Willems de Bruin

Baptised: 26 Mar 1702, Voorburg

Died: 30 Jun 1759, Den Haag

Married: 19 Dec 1734, Loosduinen [Geref], Maria Cool

Children:

Father: Jacob van der Spek

Mother: Martijntje Ledegangh

Father: Rudolf van der Spek

Mother: Mariane Clazina Blankert

Born: Abt 1830, Den Haag

Died: 6 Jul 1898, Monster

Married: 23 Nov 1855, Loosduinen, Petrus Nederpelt

Children:

Father: Leonardus van der Spek

Mother: Gerritje Turkenburg