Nederlands Genealogie gegevens familie Waterreus

Deze site bevat gegevens die horen bij http://members.ziggo.nl/jjw/ en gaat mogelijk op termijn jjw0.woelmuis.nl vervangen

Overzicht van de laatste stand van mijn stamboom gegevens (in het Engels)

Test voor presentatie van mijn stamboom gegevens (gegevens september 2013) met meer indexen dan laatste stand

Parenteel van Cloderic (voorvader van Karel de Grote) [P2] (open de parenteel eerst en pas daarna de index) Index

Overzichten (javascript vereist)


English Genealogy data Waterreus Family

This site has data that is part of http://members.ziggo.nl/jjw/ and it will possibly in the future replace jjw0.woelmuis.nl

Overview of my latest genealogy data

Test for presenting my genealogy data (data september 2013) with more indexes than latest data

descendants of Chlodoric the Parricide (ancestor of Charlemagne) [D2] (open the descendants report before opening the index) Index

Reports (needs javascript)